Haiti Flag Day!

 

It is Haiti Flag Day today!Flag_of_Haiti-1.svgBonjou tout moun .

HAITI

Pou Ayiti peyi Zansèt yo
Se pou n mache men nan lamen
Nan mitan n pa fèt pou gen trèt
Nou fèt pou n sèl mèt tèt nou
An nou mache men nan lamen
Pou Ayiti ka vin pi bèl
An nou, an nou, met tèt ansanm
Pou Ayiti onon tout Zansèt yo.
🇭🇹
Pou Ayiti onon Zansèt yo
Se pou n sekle se pou n plante
Se nan tè tout fòs nou chita
Se li k ba nou manje
Ann bite tè, ann voye wou
Ak kè kontan, fòk tè a bay.
Sekle,wouze, fanm kou gason
Pou n rive viv ak sèl fòs ponyèt nou.
🇭🇹
Pou Ayiti ak pou Zansèt yo
Fo nou kapab vanyan gason
Moun pa fèt pou ret avèk moun
Se sa k fè tout Manman ak tout Papa
Dwe pou voye Timoun lekòl
Pou yo aprann, pou yo konnen
Sa Tousen, Desalin, Kristòf, Petyon
Te fè pou wet Ayisyen anba bòt blan.
🇭🇹
Pou Ayiti onon Zansèt yo
Ann leve tèt nou gad anlè
Pou tout moun, mande Granmèt la
Pou l ba nou pwoteksyon
Pou move zanj pa detounen n
Pou n ka mache nan bon chimen
Pou libète ka libète
Fòk lajistis blayi sou peyi a.
🇭🇹

Nou gon drapo tankou tout Pèp.
Se pou n renmen l, mouri pou li.
Se pa kado, blan te fè nou
Se san Zansèt nou yo ki te koule
Pou nou kenbe drapo nou wo
Se pou n travay met tèt ansanm.
Pou lòt, peyi, ka respekte l
Drapo sila a se nanm tout Ayisyen

[English Trans]

For Haiti, the Country of the Ancestors
We must walk hand in hand
There must not be traitors among us
We must be ourselves’s unique master.
Let’s walk hand in hand
For Haiti can be more beautiful.
Let us put our heads together
To Haiti on behalf of all its ancestors.

For Haiti on the behalf of the Ancestors
Let us mow, let us sow
Let us sit in the soil’s strength
It has given us food
In stumbled ground sends wheels
With joy must provide ground
Mow, water, women and men
Must we come to live only by our arms’ strength.

For Haiti and for the Ancestors
We must be courageous
People are not born to serve others
That is why all mothers and all fathers
Need to send children to school
To learn to know
What Toussaint, Dessalines, Christophe, Petion
Did to take Haitians from under the white’s rope.

For Haiti on the behalf of the Ancestors
Let us raise our head and look above
For everyone to ask the Lord
To grant us protection
For bad angels we diverted
For we will march in the right path
For liberty be liberty
May justice spread over the country!

We have a flag like all people
Let us love it, die for it
It was not a gift from the whites
It was our Ancestors blood that was shed
To hold our flag high
Let us work together and focus
For other countries to respect it
This flag is the soul of every Haitian.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.